روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1396/11/24
پـایــان همایش: 1396/11/25
ارســال مقـاله: 1396/05/01
اخبـــار همایش
اخبـــار همایش
  • درباره دانشکده دامپزشکی کرمان

  • درباره مهندس علیرضا افضلی پور بنیانگذار دانشگاه شهید باهنر کرمان

  • تاریخچه دانشگاه شهید باهنر کرمان

  • بزرگداشت مقام علمی پروفسور دکتر محمد علی راد

صفحه اصلی
حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق