زمان بندی پنل های گردهمایی
به استحضار شرکت کنندگان در دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران می رساند، برنامه پنل بندی و زمان ارائه سخنرانی و پوستر ها به پیوست قرار داده شده است.


با تشکر
دکتر محمد عباسی
دبیرخانه گردهمایی

برنامه پوستر و سخنرانی گردهمایی.pdf
حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق