سخنرانی های کلیدی
سخنران: جناب آقای دکتر غلامرضا عبداله پور، متخصص بیماری های داخلی دامهای بزرگ استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
عنوان: لپتوسپیروز در گاوها و سروتیپ های شایع آن در ایران

سخنران: جنای آقای دکتر آرش خردمند متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام، استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان
عنوان: استرس های اکسیداتیو و نقش آنتی اکسیدان ها در تولید مثل

سخنران: جناب آقای دکتر احسان مصطفوی، متخصص اپیدمیولوژی، دانشیار محترم انستیتو پاستور ایران
عنوان: How much is the world prepared for the next Pandemic

سخنران: جناب آقای دکتر مهدی سلطانی، متخصص آبزیان، استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
عنوان: پیشرفتهای واکسیناسیون در آبزی پروری

سخنران: جناب آقای دکتر امین درخشانقر، متخصص پاتولوزی دامپزشکی استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عنوان: پاتولوژی دامپزشکی: شبح یا واقعیت

سخنران: جناب آقای دکتر سیامک مشهدی رفیعی، متخصص بیماریهای داخلی دام های کوچک، استادیار محترم دانشگاه آزاد  اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عنوان: Clinical  approach to the dyspneic patients

سخنران:جناب آقای دکتر ایرج شریفی،استاد ممتاز انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عنوان:سیمای لیشمانیوز احشایی در ایران (Features of visceral leishmaniasis in Iran) 

سخنران:جاب آقای دکتر احمد رضا محمدنیا،متخصص جراحی دامپزشکی ،دانشیار محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان:لنگش پس از گرما، گرما پس از لنگش زیان آوران بزرگ در صنعت گاو شیری

سخنران:جناب آقای دکتر مجتبی کافی،متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل دام، استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
عنوان:چالش سندرم گاو واکل

سخنران:جناب آقای دکتر سید مهدی نصیری،متخصص کلینیکال پاتولوژی،دانشیار محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
عنوان:نقش SDF1 در ریز محیط سلول های بنیادی مغز استخوان

سخنران:جناب آقای دکتر ناصر وصال،متخصص جراحی دامپزشکی،استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
عنوان:ملاحظات بالینی بازگشت از بیهوشی

سخنران: جناب آقای دکتر غلامعلی کجوری، متخصص بیماری های داخلی دامهای بزرگ، استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
عنوان: Phosphorous signalling 

سخنران: جناب آقای دکتر حمید شریفی،متخصص اپیدمیولوژی، بخش اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
عنوان: تفکر اپیدمیولوژی بالینی: یک واقیعیت فراموش شده در دامپزشکی

سخنران: جناب آقای دکتر قمصری،متخصص جراحی دامپزشکی،استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
عنوان: طب بازساختی و بعضی کاربردهای آن در دامپزشکی

سخنران: دکتر مهدی سخا رئیس هیات مدیره انجمن علمی بیماری های دام بزرگ ایران، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ
عنوان:شناسایی موانع موجود برای ارتباط هر چه بیشتر دامپزشکان شاغل در حوزه دامهای بزرگ با بازار کار

سخنران: دکتر امیر رستمی دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشگاه تهران متخصص بیمار های داخلی دام کوچک
عنوان: بیماری های متداول پوست در خرگوش های خانگی

سخنران: دکتر حسام الدین اکبرین استادیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشگاه تهران متخصص اپبدمیولوژی دامپزشکی
عنوان: هاری در ایران: گذشته، حال و آینده

سخنران:دکتر وشکینی، متخصص رادیولوژی دامپزشکی،استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
عنوان: Radiographic & CT study of pelvic diaphragm syndrome in dog

سخنران:دکتر پیغمبری،متخصص بیماری های طیور،استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
عنوان:مروری بر کلامیدیوز پرندگان

سخنران:دکتر دادرس،متخصص بیماری های طیور،استاد محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
عنوان:بررسی پتانسیل واکسن های موجود در پیشگیری از ابتلا به بیماری نیوکاسل در ماکیان
حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق