نمایشگاه و غرفه ها

  

قابل توجه شرکت کنندگان محترم دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران

غرفه های نمایشگاه به شرح زیر آماده واگذاری به شرکت ها و سایر متقاضیان محترم می باشد. لطفا برای عقد قرارداد با دبیرخانه گردهمایی، فایل ذیل را دریافت و بعد از تکمیل، به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نمایید.


kermanvet10@conf.uk.ac.ir

حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق