امتیاز باز آموزی

شرکت و حضور در گردهمایی همراه با ارائه مقاله بر اساس مجوز شماره ی 1396/31/60373  سازمان نظام دامپزشکی کشور دارای 15 امتیاز بازآموزی است. هم چنین، شرکت در کارگاه ها  نیز دارای امتیاز باز آموزی  مجزا است.


حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق