راهنمای تدوین مقاله کامل و خلاصه مقاله

راهنماي تدوين مقاله

قابل توجه شرکت کنندگان محترم، در صورت تمایل به ارسال مقاله کامل باید از ابتدا متن کامل مقاله مطابق فرمت ذکر شده بار گذاری شود. بدیهی است  در صورت عدم تمایل به چاپ مقاله کامل,  ارسال خلاصه مقاله بلامانع است.

پژوهشگران و محققین گرامی بمنظور صرفه جویی در زمان خود بهتر است مقاله خود را در این فرمت جانمایی کنید  .
محقق گرامی بمنظور صرفه جویی در وقت شما در این گردهمایی چکیده و اصل را همزمان دریافت می نماید .
لطفاً قبل از انجام ثبت و ارسال هر مقاله به نکات زیر با دقت توجه فرمائید:
1- ابتدا متن مقاله خود را طبق فرمتی که در جدول پایین همین صفحه (قلم های مورد استفاده در بخشهای مختلف مقاله) آورده شده است تنظیم فرمائید..
2 - سپس چکیده (فایل چکیده: شامل عنوان مقاله + مشخصات نویسنده + آدرس ایمیل نویسنده مسئول+ متن خلاصه یا چکیده مقاله + کلمات کلیدی) مقاله خود را هم در قالب word  و همpdf    و به همین منوال اصل مقالات (فایل اصل مقاله: شامل عنوان مقاله + مشخصات نویسنده + آدرس ایمیل نویسنده مسئول + چکیده + مقدمه + متن اصلی + بحث و نتیجه گیری + منابع)  را ذخیره نمائید.  
4- سپس وارد پنل کاربری خود شده و در قسمت ارسال مقاله چکیده را ارسال نمایید و بعد از ثبت چکیده به قسمت وضعیت مقالات رفته و اصل مقاله را نیز جانمایی کنید.
 
عنوان در 1 يا 2 خط، فونت B Titr 14pt
 
نویسندة اول ، نویسندة دوم ،  ... (B Zar 14 pt, Bold )
سمت نویسندة اول  (B Zar 12 pt, Bold )
سمت نویسندة دوم  (B Zar 12 pt, Bold )
Email: (Times New Roman 10 pt )
1 - نگارش مقاله:

چکیده
هر مقاله بايد داراي يک خلاصه 250 کلمه اي باشد که در يک پاراگراف تهيه گرديده است. اين بخش بايد بصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و دستاوردهاي مقاله باشد  .
 
کلمات کليدي: حداکثر 5 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند. (B Zar 10pt Bold   )
مقدمه (با 2 خط  فاصله از کلمات کليدي)
برای نگارش مقالات فارسي ضروری است از نرم افزار Word    و فونت  (B Mitra 12pt )  و فاصله خطوط  1.5  در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد. عنوان هر بخش با فونت  (B Titr 12pt )    ، با شماره بخش و با فاصله دو خط  از بخش قبلي و یک خط خالی از متن نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف‌ها، به صورت هماهنگ به اندازه یک Tab  فرورفتگی داشته باشد.
2- ارسال مقالات کامل
به اين منظور لازم است فايل مقاله، که مطابق با ضوابط اين راهنما تهيه شده ارسال شود. همچنين فايل مورد نظر بايد حاوي متن مقاله و کليه اجزای آن شامل شکل‌ها و جدول‌ها باشد.
3- حداکثر صفحات
حداکثر تعداد صفحات  مقاله که شامل متن و کليه اجزای آن نظير شکل ها و جداول مي­ باشد 8 صفحه است.
4- شکل‌ها
کليه شکل‌ها و ترسيمات بايد در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند. شکل‌ها بايد از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسيم گردند. حروف، علائم و عناوين بايد به اندازه­اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. هر شکل داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت  (B Zar 9pt Bold )  در زير شکل نوشته مي­ شود.
5- جداول
کليه جداول بايد در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند. حروف، علائم و عناوين بايد به اندازه‌اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت (B Zar 9pt Bold )  در بالاي جدول نوشته مي­ شود. يک خط خالي در بالا و پايين جدول آنرا از بقيه متن جدا مي­ کند. 
6- بحث و  نتيجه ­گيري
هر مقاله بايد با ارائه توضيحات مشخص به جمع ­بندي نتايج تحقيق ارائه شده در بخش نتيجه­ گيري بپردازد.
7- قدرداني
درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدير و تشکر می‌تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.
8- مراجع
فهرست مراجع به عنوان آخرين بخش مقاله با فونت     (Times New Roman 10pt  )  برای منابع لاتین  و فونت  (B Mitra 12pt   ) برای مراجع فارسی نوشته مي­ شوند. نویسندگان محترم توجه داشته باشند که منابع بر اساس روش رفرانس نویسی Vancouver  بایستی تنظیم شود  .
فهرست منابع، بايد حاوي مشخصات منابعي باشد كه درتهيه  نوشته خود مورد استفاده قرار داده ايد، مثل كتاب، مقاله چاپ شده در يك مجله، جزوه آموزشي و يا حتي مطلبي در محيط وب (اينترنت). اين مشخصات بايد به صورتي نوشته شوند كه خوانندگان متن شما بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را يافته و به اصل آن رجوع نمايند. فهرست منابع تهيه شده را بايد در پايان متن خود قرار دهيد. ترتيب نوشتن منابع در اين فهرست، به ترتيب استفاده يا ظهور آنها در متن و با استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص مي شود به عبارتي ديگر به هر منبع مورد استفاده يك عدد اختصاص مي يابد. وقتي كه به هر منبع، عددي اختصاص مي دهيد، هر باركه در متن مجددا مي خواهيد  به آن منبع استناد كنيد، بايد همان عدد را درج نماييد.  به عنوان يك قاعده كلي، اين اعداد بعد از نقطه و كاما در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرار مي گيرند.

علائم نقطه گذاري بسيار مهم هستند چون هريك داراي مفهومي از نظر استانداردهاي بين المللي هستند.
وقتي در بخشي از متن به چند منبع ( كه شماره هاي آنها، متوالي و پشت سر هم است ) استناد كنيد، از خط فاصله ( - ) براي توالي اولين عدد و آخرين عدد استفاده كنيد. مثل : (8-3)

وقتي در بخشي از متن، به چند منبع ( كه شماره هاي آنها پشت سرهم نيست) مي خواهيد استناد كنيد، بين هر شماره با شماره بعدي، يك علامت ويرگول و بدون فاصله قرار دهيد. مثل:  (8، 7، 6 ، 2 ) يا ( 10، 7، و 5-2 )   

نحوه نگارش فهرست منابع:

منابع فارسی
توجه شود كه در فهرست منابع فارسي، نخست نام خانوادگي نويسنده و سپس نام كوچك ذكر شود.
به علائم و نقطه گذاريها نيز توجه شود.
شماره صفحات مورد استفاده در منابع فارسي در انتهاي مشخصات هر منبع پس از سال نشر و به دنبال حرف ص. ذكر شود. 
مثال:
حاجي ترخاني، امير حسن. " جامعه پزشکي و استفاده از اطلاعات علمي". مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران، سال اول، ش 2 ( تابستان 1373). ص: 76-72
منابع لاتین 

نکات کاربردي در فهرست نويسي منابع لاتين:
اين اعداد بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و قبل از دو نقطه (:) و سمي کولن (؛) قرار مي گيرند.
چنانچه منبعي به دفعات در يک متن مورد استفاده قرار گيرد همان شماره ي استناد اول دوباره ذکر مي شود و تغييري در شماره استناد آن داده نمي شود.
وقتي در يک محل در متن به منابع متعددي استناد مي شود، از خط فاصله (-) براي توالي اولين عدد و آخرين عدد و از ويرگول (،) براي جداسازي شماره متعدد استفاده مي شود.مثال: (9-7،5،3) 
در اين شيوه منابع و مآخذ به همان نظم ترتيبي موجود در متن تنظيم مي شود نه برحسب حروف الفبا.
تا 6 نويسنده آورده مي شود و در صورتي که تعداد نويسندگان بيشتر باشد کلمه ي همکاران ( et. al .   ) آورده مي شود. ما بين نام نويسندگان از ويرگول و يک فاصله استفاده مي شود.
مثال:
 
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology Introduction.  Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2):58-63جهت تهیه پوستر لطفا  از مقوای با  ابعاد 90 در 70 استفاده نموده و فایل مقاله خود را مطابق شیوه ارائه شده در فایل پاوروینت زیر جانمایی کرده آنگاه پرینت تهیه نمایید. شرکت کننده های محترمی که به شکل غیر حضوری در همایش ثبت نام نموده اند لطفا فایل الکترونیک نهایی پوستر خود را به آدرس همایش ارسال نمایند .
نمونه مقاله ارسالی به دبیرخانه گردهمایی:
Presentation1.pptx


نمونه مقاله ارسالی به دبیرخانه گردهمای:

نمونه مقاله کامل.docx

حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق