محل برگزاری
آدرس: کرمان - ماهان - دانشگاه تحصیلات تکمیلی، صنعتی و فناوری های پیشرفته

http://goo.gl/maps/uhyNoSkYCu22

حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق