هزینه های ثبت نام

هزینه ثبت نام و حضور در گردهمایی

ثبت نام کنندگان

تا 96/7/1

تا 96/11/1

تا روز برگزاری همایش

دانشجویان دکترای حرفه ای و تخصصی

1500000 ریال

1800000 ریال

2000000 ریال

اساتید

2500000 ریال

2800000 ریال

3000000 ریال

دامپزشکان عمومی و متخصص

2500000 ریال

2800000 ریال

3000000 ریال

سایرین

2500000 ریال

2800000 ریال

3000000 ریال

 

هزینه ثبت نام برای ارایه حداکثر دو مقاله توسط نویسنده مسئول است. هزینه ثبت نام جهت هر مقاله ی اضافی 500000 ریال می باشد. حق ثبت نام شامل هزینه شرکت درسخنرانی ها و پانل های تخصصی، پذیرایی روزانه و ناهار و دریافت لوح فشرده مجموعه مقالات وگواهی حضور در گردهمایی می باشد. حضور در گردهمایی برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

 

هزینه ثبت نام و ارائه غیرحضوری

ثبت نام کنندگان

تا 96/7/1

تا 96/11/1

دانشجویان دکترای حرفه ای و تخصصی

700000 ریال

1000000 ریال

اساتید

1000000 ریال

1500000 ریال

دامپزشکان عمومی و متخصص

1000000 ریال

1500000 ریال

سایرین

1000000 ریال

1500000 ریال

 

هزینه ثبت نام برای ارایه حداکثر دو مقاله توسط نویسنده مسئول است. هزینه ثبت نام جهت هر مقاله ی اضافی 500000 ریال می باشد. حق ثبت نام شامل هزینه چاپ و نصب پوسترهای پذیرش شده و ارسال لوح فشرده مجموعه مقالات و گواهی ارایه مقالات است.

هزینه ثبت نام و حضور در همایش بدون ارائه مقاله

ثبت نام کنندگان

تا 96/7/1

تا 96/11/1

تا روز برگزاری همایش

دانشجویان دکترای حرفه ای و تخصصی

1500000 ریال

1800000 ریال

2000000 ریال

سایرین

2500000 ریال

2800000 ریال

3000000 ریال

قابل توجه شرکت کنندگان گرامی، پرداخت تمام هزینه های مربوط به گردهمایی از طریق سامانه پرداخت میسر بوده و در صورت نیاز به پرداخت وجوه دیگر و یا اصلاح پرداختی های خود از شماره حساب گردهمایی به ترتیب ذیل استفاده نمایید.

بانک تجارت شعبه دانشگاه
شماره حساب: 2251123074
بنام: همایش های معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده دامپزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق